Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

RETKEILYMEDIA AHOLA (Y-tunnus: 2084675-9)
Lusikkatie 17 B
02780 ESPOO

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joel Ahola
Puhelin: +358 40 5147051
Sähköposti: joel piste ahola at retkeilymediaahola piste fi

Rekisterin nimi

Retkeilymedia Aholan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilön tiedot kirjataan rekisteriin asiakkaan ostaessa retkeilymediaahola.fi/kauppa:sta tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus on Retkeilymedia Aholan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä voidaan käyttää kadonneiden toimitusten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Retkeilymedia Ahola toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin liittyen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Retkeilymedia Aholan omissa rekistereissä Retkeilymedia Aholan tuotteiden ja palveluiden mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta. Retkeilymedia Ahola ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille. Rekisteritietoja saatetaan siirtää Retkeilymedia Aholan alihankkija tai kumppanin teknisiin käyttöympäristöihin teknisten vaatimusten vuoksi.

Retkeilymedia Aholalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona (esim. postitustarrat), ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Retkeilymedia Aholan asiakaspalveluun, sähköpostitse kauppa@retkeilymediaahola.fi tai rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirtämättömyys EU:n /ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta Retkeilymedia Aholan ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä henkilörekisteriä luovuteta sivullisille. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu alan yleisten käytäntöjen ja nykyajan standardien mukaisesti. Tietojen käsittely vaatii voimassaolevan käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa tai vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnöt tietojensa tarkastamisesta tai korjaamisesta ilmoitetaan Retkeilymedia Aholan asiakaspalveluun, sähköpostitse kauppa@retkeilymediaahola.fi tai rekisterin yhteyshenkilölle.