Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola

Käyttöehdot

Oikeudellinen varauma

Käyttämällä näitä Retkeilymedia Aholan verkkosivuja sitoudut samalla alla oleviin käyttöehtoihin. Mikäli et ole valmis sitoutumaan alla yksilöityihin käyttöehtoihin, ole hyvä ja älä käytä näitä verkkosivuja.

Retkeilymedia Aholalla on omistusoikeus näihin verkkosivuihin (www.retkeilymediaahola.fi ja www.retkeilymediaahola.fi/kauppa) ja omistusoikeus tai vähintäänkin rajoitettu käyttöoikeus verkkosivuilla olevaan sisältöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta verkkosivujen sisällön muokkaamiseen, edelleen kehittämiseen, edelleen luovuttamiseen ilman Retkeilymedia Aholan etukäteistä kirjallista suostumusta. Retkeilymedia Ahola antaa käyttäjälle oikeuden käyttää www.retkeilymediaahola.fi -verkkosivuja päätelaitteellasi tai tulostaa sivuston sisällöstä paperikopioita käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää verkkosivuilla olevaa aineistoa kaupalliseen tarkoitukseen. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen Retkeilymedia Aholan kanssa.

Verkkosivun sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Sivuston sisältö ja sen mukaiset tuotteet ja palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat ilman mitään erillistä takuuta. Täten Retkeilymedia Ahola ei vastaa mistään sivuston sisällön tai sivuton kautta myytyjen tuotteiden tai palveluiden mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingosta. Retkeilymedia Ahola ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä.

Retkeilymedia Aholan sivustolta on linkkejä myös ulkopuolisten tahojen verkkosivuille. Retkeilymedia Ahola ei vastaa näiden ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä tai niiden käyttöehdoista.

Retkeilymedia Aholan verkkosivujen käyttöön liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa suomen kielellä Suomen lakien mukaan riippumatta YK:n yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten lainvalintaa koskevista säännöksistä.

Evästeet ja henkilötietojen käsittely

Verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät toimi.

Retkeilymedia Ahola on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Yhteystiedot

Mikäli käyttäjänä havaitset että näillä verkkosivuilla on laitonta aineistoa tai ne toimivat virheellisesti tai mikäli haluat kysyä suostumusta verkkosivuilla olevan aineiston hyödyntämiseen laajemmin kuin mitä yllä mainittu käyttöoikeus mahdollista ilman Retkeilymedia Aholann kirjallista suostumusta, ole hyvä ja ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään.