Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola Retkeilymedia Ahola

Toimitusehdot

Retkeilymedia Ahola tarjoaa myymällä Retkeilymedia Aholan tuotteita. Retkeilymediaahola.fi/kauppa on Retkeilymedia Aholan ylläpitämä markkinapaikka, jossa tuotteiden myyjänä on Retkeilymedia Ahola, Espoo (Y-tunnus: 2084675-9) tai tuoteselosteessa erikseen mainittu kolmas osapuoli. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Retkeilymedia Aholan ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Retkeilymedia Aholan välittämien kolmannen osapuolen tuotteiden kohdalla sovelletaan kuluttajasuojalain lisäksi kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy nämä Retkeilymedia Aholan sopimusehdot.

Retkeilymedia Aholan pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Retkeilymedia Aholan kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Retkeilymedia Ahola ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, josta Retkeilymedia Ahola on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Tuotteiden hinnat

Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron ja tuotteen toimituksen Itellan 2. luokan kirjeenä. Mikäli verkkosivun hinnastossa on ilmeinen hintavirhe, tuotetta ei myydä merkittävästi edullisempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo. Retkeilymedia Ahola ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi. Retkeilymedia Aholan myymiin tuotteisiin sovelletaan ja noudatetaan ikärajoja siten kuin laissa on määrätty.

Asiakkaan toivomuksesta valmistetuille, tilatuille tai muokatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista peruutusoikeutta. Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

Tuotteet myydään aina sellaisina kuin ne ovat. Tässä tarkoitetaan käytettyjen alennustuotteiden kauppaa. (Kuluttajansuojalaki, 5. Luku, 14§)

Maksutavat

Verkkokaupan tuotteet maksetaan laskulla. Lasku toimitetaan postitse tuotteiden kanssa.

Toimitustavat

Tuotteet toimitetaan asiakkaalle kirjeitse.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1-2 työpäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä. Kuljetusaika on yleensä 2-3 arkipäivää.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 14 vuorokauden kuluessa ja tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja -ehtoihin ennen käyttöönottoa.

Tuotteen palautusoikeus

Retkeilymedia Aholan verkkokaupan kautta tehdyn etämyynnin kautta toimitetulle käyttämättömälle tuotteelle on kuluttajasuojalain 6. luvun mukainen 32 vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Retkeilymedia Ahola myöntää asiakkaalle lain hengen mukaisesti oikeuden tutustua tuotteen sisältöön. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen.

Asiakaspalautukset ja huoltotoimitukset tulee lähettää aina postin ilmaisella asiakaspalautuksella. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa. Palautuksen tai huoltotoimituksen mukaan tulee toimittaa täydellisenä täytetty Retkeilymedia Aholan palautuslomake. Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Retkeilymedia Aholan asiakaspalautus on voimassa vain Suomessa. Asiakkaan tulee maksaa kaikki ulkomailta lähetettyjen palautuksien ja huoltotoimitusten kustannukset.  Palautustuotteiden pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Retkeilymedia Aholan suosittelee käyttämään aina tuotteen alkuperäistä pakkausta, jonka valmistaja on suunnitellut tuotteen turvalliseen kuljettamiseen. Retkeilymedia Aholan ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta. Retkeilymedia Ahola pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään Retkeilymedia Aholan käsittely- ja postituskulut.

Virhevastuu

Tuotteet myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Retkeilymedia Ahola ei ole vastuussa tuotteiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. Retkeilymedia Aholan korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Retkeilymedia Aholan pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Retkeilymedia Ahola ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Vaaranvastuuseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lakia.

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja -ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen kauppa@retkeilymediaahola.fi tai kirjeenä Retkeilymedia Aholan toimipisteeseen. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sovellettava laki on Suomen laki. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty. Muun kuin kuluttajakaupan osalta sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.